GDPR

18.05.2018 11:27

Vzhľadom k tomu, že nepoužívame údaje klientov na priamy ani nepriamy marketing ani reklamu a údaje nespracuvávame ani nepublikujeme údaje klientov pomocou elektronických zariadení ani do cloudu a údaje klientov po zadaní objednávok nie sú uložené na webe, ani ich neposkytujeme ani nepredávame tretím stranám ani médiám, nemusíte sa o svoje údaje obávať. Údaje po zadaní objednávky pravidelne vymazávame.

Právo na vznesenie námietky a výmaz údajov v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov a právo na ochranu osobných údajov v zmysle legislatívy SR týmto nie je dotknuté.

Každý zákazník je o výmaze údajov informovaný e-mailom, pokiaľ zákazník e-mail neuviedol, sú údaje vymazané automaticky bez notifikácie.

 

 

Späť