Dr. Alexandra Sárossyová, PhD.

Vám ponúka biorezonančné vyšetrenie stavu organizmu

Ide o pohdlnú, bezpolestnú analýzu zdravotného stavu, bez kvapky krvi a bez odberu telesných tekutín.

 

Všetko má svoje vibrácie. Inú má dobre fungujúci orgán, inú pricviknutý nerv, poškodený stavec, baktéria, emócia strachu, úzkosť či trauma...

5 snímačov indikuje stresové hodnoty jednotlivých orgánov a počítač vyhodnocuje ich funkčnosť a orgánovú nedostatočnosť. Diagnostikuje na úrovni fyzickej a psychickej. Stimuluje a reguluje činnosť mozgu a vnútorných orgánov, likviduje a demaskuje cudzorodé patogénne organizmy.

Biorezonančným vyšetrením je možné preukázať chorobnú nerovnováhu energie a zároveň liečiť takými rezonanciami, ktoré úplne utlmia rezonancie choroby. Pacienta možno bezbolestne vyšetriť pomocou elektród až na vyše 7000 rôznych substancií. Tento prístroj pracuje na princípe vysielania a prijímania rezonancií.

Výsledok tohto procesu sa zobrazuje na monitore. Počítač vysiela impulzy bunkám a tie reagujú. V pomerne krátkom čase. Prístroj zmapuje celý organizmus a okamžite rieši problémy. Pracuje automaticky a úplne bezpečne.

Terapeut, ktorý vykonáva diagnostiku s týmto prístrojom, oboznamuje klienta s každým čiastkovým výsledkom. Spoločným postupom všetkých troch (prístroj, klient, terapeut) sa postupne dopracujeme k príčinám jednotlivých bolestí, porúch, disharmónií. Pri terapii sa disharmónie eliminujú a na záver sa určí ten najúčinnejší spôsob a postup liečby. Prístroj v každom okamihu testuje účinok liečby a reakcie vyšetrovaného subjektu. Jednotlivé orgány lieči úplne fyziologicky bez vedľajších účinkov a zaťaženia.

Čo dokáže vyšetriť počítačové biorezonančné vyšetrenie (klinika v počítači)?:

 

 • funkčnosť a stav jednotlivých orgánov, žliaz, kostí,
 • povahu a príčinu Vašej choroby alebo alergie (fyzická, psychická, stresová, dedičná, kombinácie),
 • čo Váš organizmus potrebuje (napr. vitamíny, minerály, stopové prvky, ...) a naopak čo Vášmu organizmu škodí (napr. alergie, toxíny, ťažké kovy, fajčenie, konzumácia alkoholu, ...),
 • prípadnú prítomnosť cudzorodých organizmov, parazitov, baktérii, vírusov, húb, plesní, alergií, améby,...
 • prípadnú prítomnosť ťažkých kovov a voľných radikálov vo Vašom organizme
 • účinnosť preparátov, ktoré užívate (je potrebné ich mať fyzicky pri sebe)

Prednosti vyšetrenia:

 • rýchle a bezbolestné

 • vyšetrenie organizmu ako celku

 • viacúrovňové vyšetrenie

 • vyšetrenie všetkých vekových kategórii

 • kontrola zlepšenia stavu

 • vysoká miera presnosti vyšetrenia

 • pH organizmu

 • vyšetrenie nemá vedľajšie účinky

Formy vyšetrení: (časy vyšetrení sú len orientačné a nedajú sa na 100% garantovať) 

 • Deti do 3 rokov ... do 10 minút

 • Deti od 4 rokov do 12 rokov ... 10-15 minút

 • Základná diagnostika ... približne 20 minút ... zahŕňa do 15 prierezov orgánov, všetky základné systémy celého organizmu

 • Rozšírená diagnostika ... približne 30 minút ... zahŕňa do 20 prierezov orgánov + diagnostika účinnosti preparátov, ktoré klient užíva (je potrebné si ich fyzicky vziať so sebou)

 • Celková diagnostika ... približne 45 minút ... zahŕňa vyšetrenie celého organizmu

 

Formy a ceny jednotlivých terapií:

 • META - terapia ... do 20 minút ... efektívna metóda na urýchlenie liečebného procesu, doporučovaná pri všetkých druhoch ochorení.

Kombinovaný program:

 • Rozšírená diagnostika + META - terapia ... približne 45 minút ... zahŕňa rozšírenú diagnostiku + liečenie pomocou prístroja, výhodou je skorší nástup priaznivých zdravotných výsledkov a skoršie zotavenie z choroby.

Prevádzkový poriadok:

 1. analýza zdravia sa vykonáva len na objednávku. Začiatok, trvanie a koniec diagnostiky sa odvíja od počtu klientov. Neohlásených klientov zoberieme len v prípade, že sa uvolnilo miesto odhlásením iného klienta alebo ak je na to časový priestor.
 2. meranie účinnosti preparátov, meranie alergénov a poskytovanie konzultácií a terapií je potrebné ohlásiť vopred, pretože je potrebné vyhradiť čas navyše v rámci harmonogramu objednaných klientov. (napr. ak sa klient rozhodne merať účinnosť preparátov, čo je predmetom rozšírenej diagnostiky a objednal si základnú diagnostiku, bude mu poskytnutá základná diagnostika z časových dôvodov)
 3. čas diagnostiky a terapie je len orientačný, prosíme klientov, aby boli tolerantní v prípade predĺženia čakania voči klientom so závažnými chorobami, pretože ich stav je potrebné dôkladne vyšetriť a prekonzultovať.
 4. prosíme klientov, aby nepredlžovali čas, ktorí si objednali na diagnostiku, spôsobuje to potom meškanie následujúcich klientov.

Objednávky:

Mgr. Adrián Sárossy, Dr. Alexandra Sárossyová, PhD

Telefón: 00 421 918 842 031 (prosíme volať medzi 19:00-21:00 Po-Ne)

e-mail: zdravie123@gmail.com

Pri písaní e-mailu prosím napíšte svoje celé meno a priezvisko, prípadne bydlisko alebo miesto diagnostiky a približný deň a čas (alebo aspoň či vám vyhovuje prísť cez pracovných týždeň alebo cez víkend), ktorý Vám vyhovuje, pri odpovedi je potrebné termín potvrdiť alebo nepotvrdiť.